Windjana Gorge Chris Hill-Scott’s photo blog

Freshwater crocodile

Freshwater crocodile

Windjana Gorge Australia 2011–2012